Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι ειδικότητα των επαγγελμάτων υγείας και έχει ευρύ φάσμα εφαρμογής.

Ασχολείται με δυσκολίες, μόνιμες ή παροδικές, παιδιών και ενηλίκων, οι οποίες τους επηρεάζουν σε προσωπικό ή σε κοινωνικό επίπεδο. Αποσκοπεί στην βελτίωση παραγωγικών δεξιοτήτων, όπως ανάπτυξη αντιληπτικοκινητικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, προεπαγγελματικών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιού.

Μέσω του έργου, βοηθά στην εμπλοκή των θεραπευομένων σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Προβλήματα όπως αυτά της αδρής και της λεπτής κινητικότητας, της γραφής, του προσανατολισμού στον χώρο και τον χρόνο, των δραστηριοτήτων καθημερινής υγιεινής, σίτισης και πολλά άλλα υποβοηθούνται αποτελεσματικά από την Εργοθεραπεία.

Πολλοί παράγοντες και αιτίες συμβάλλουν και/ή συνυπάρχουν ώστε να δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη των προαναφερόμενων λειτουργιών.

Συγκεκριμένα, παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα (Δ.Ε.Π.Υ.) αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, Asperger κ.λπ.), γενετικά σύνδρομα, χρωμοσωμικές ανωμαλίες κ.α. συχνά δεν έχουν κατακτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και δεν έχουν επιτύχει τα αναμενόμενα για την ηλικία τους αναπτυξιακά ορόσημα.

Στόχος της εργοθεραπείας είναι το άτομο που παρουσιάζει αυτές τις δυσκολίες να καταφέρει να εμπλακεί με επιτυχία και την μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία σε δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής, που δεν ήταν δυνατόν να εκτελέσει με επιτυχία στο παρελθόν. Αποκτά τις απαραίτητες γνωστικές, ψυχοκοινωνικές, αισθητικοκινητικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση οποιουδήποτε έργου.

Στο ΔΕ.Κ.Α. οι συνεργάτες μας εργοθεραπευτές, εξειδικευμένοι και έμπειροι, παρέχουν εργοθεραπευτική αξιολόγηση με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και καταστρώνουν εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας για κάθε θεραπευόμενο, σε συνεργασία πάντα με την Διεπιστημονική μας Ομάδα, χρησιμοποιώντας τις πιο εξελιγμένες μεθόδους, τεχνολογία και εργαλεία παρέμβασης.

Τα προγράμματα εργοθεραπευτικής παρέμβασης στο ΔΕ.Κ.Α. συμβάλλουν στην απόκτηση ικανοτήτων και δυνατοτήτων προκειμένου ο κάθε θεραπευόμενος να ανταποκρίνεται στο μέγιστο δυνατό σε κάθε ρόλο που έχει αναλάβει ή που του αναλογεί (π.χ. μαθητής, εργαζόμενος, γονέας) και κατά συνέπεια να γίνεται λειτουργικότερος σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς.